IT'S JUST LOVE


Fotografować to znaczy wstrzymać oddech, uruchamiając wszystkie nasze zdolności w obliczu ulotnej rzeczywistości. Henri Cartier-Bresson

Lifestylowowa sesja może być fają pamiątką, na każdym etapie związku.

Łapię ulotne momenty, gesty, czułe spojrzenia.



0 View
 Shares



Next
PODRÓŻE
Previous
Sesja kobieca




More Portfolios